Kharidatul Bahiyyah (Baris 58-71). Bagaimana mengamalkan ilmu Aqidah yang telah dipelajari?

Apakah kita mesti mengetahui semua perkara Aqidah? Para Ulama mengatakan, kita perlu mengetahui secara global, misalnya bahwa Allah adalah Esa, syariat Sholat fardhu adalah Wajib. Tetapi tentang perkara yang lebih detail kita perlu mengetahui jika kita menghadapi suatu perkara atau suatu zaman yang memerlukan pengetahuan detail. Misalnya jika kita menghadapi Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 56-57). Percaya terhadap Perkara Sam’iyat (II)

٥٦] والجن والأملاك ثم الأنبيا – والحور والولدان ثم الأوليا] [56] Juga percaya adanya Jin, Malaikat dan kepada Anbiya, juga adanya bidadari, wildan (anak-anak syurga) dan para wali ٥٧] وكل ما جاء من البشير – من كل حكم صار كالضروري] [57] Wajib beriman kepada khabar yang dibawa oleh Nabi, ia Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 54-55). Percaya terhadap Perkara Sam’iyat (I)

Kharidatul Bahiyyah (Baris 54-55) ٥٤] ويلزم الإميان بالحساب – والحشر والعقاب والثواب] [54] Wajib bagi kita beriman kepada hari perhitungan (hisab), padang mahsyar, balasan (hukuman) dosa dan pahala ٥٥] والنشر والصراط والميزان – والحوض والنيران والجنان] [55] Juga hari kebangkitan, titian Sirath, timbangan Mizan, mata air Haudh, neraka-neraka dan syurga-syurga. Perkara Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 51-53). Sifat Wajib bagi Rasul

٥١] وصف جميع الرسل بالأمانة – والصدق والتبليغ والفطانة] [51] Semua Rasul bersifat Wajib dengan Sifat Amanah, Shiddiq, Tabligh dan Fathonah  ٥٢] ويستحيل ضدها عليهم – وجائز كالأكل في حقهم] [52] Mustahil bagi Rasul bersifat lawannya, dan Jaiz bagi Rasul semua perkara kemanusiaan, seperti makan ٥٣] إرسالهم تفضل ورحمة – Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 37-50). Ta’aluq dari Sifat Ma’ani, Sifat Jaiz Allah dan Penghuni Syurga Melihat Allah

Ta’aluq dari Sifat Ma’ani ٣٧] وواجب تعليق ذي الصفات – حتما دواما ما عدا الحياة] [37] Sifat Sifat ini wajib mempunyai ta’aluq yang menjadi objeknya, kecuali Sifat Hayat ٣٨] فالعلم جزما والكلام السامي – تعلقا بسائر الأقسام]  [38] Sifat Ilmu dan Sifat Kalam mempunyai ta’aluq semua pembagian hukum akal (perkara Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 32-36). Sifat Ma’ani dan Sifat Ma’nawiyah

٣٢] ثم المعاين سبعة للرايئ – أي علمه المحيط بالأشياء] [32] Kemudian ada 7 Sifat Ma’ani, bagi orang yang berfikir, yaitu IlmuNya yang merangkumi semuanya   ٣٣ ] حياته وقدرة إرادة – وكل شيء كائن أراده] [33] (kemudian) Sifat HidupNya, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Setiap yang terjadi adalah karena KehendakNya  ٣٤ Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 26-31). Allah Maha Pencipta bukanlah jisim

Teori tentang kekuatan makhluk 1. Alam dan kekuatan sebab-akibat terjadi sendiri. Faham ini mengingkari adanya Tuhan Maha Pencipta. ٢٦] ومن يقل بالطبع أو بالعلة – فذاك كفر عند أهل الملة] [26] Siapa yang berpegang bahwa alam adalah mutlak yang memberi bekas pada sebab akibat (tidak ada Penciptanya), adalah kafir menurut Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 22-25). Sifat Salbiyah (bagian 2)

Kharidatul Bahiyyah (Baris 22-24) ٢٢] وذي تسمى صفة نفسية – ثم تليها خمسة سلبية] [22] Sifat Wujud Allah disebut dengan Sifat Nafsiah, kemudian diikuti dengan lima Sifat Salbiah (Sifat yang menolak sifat yang tidak layak bagi Allah) ٢٣] وهي القدم بالذات فاعلم والبقا – قيامه بنفسه نلتالتقى] [23] Ketahuilah Ia adalah Read more…

Kharidatul Bahiyyah (Baris 17-24). Sifat Nafsiah dan Sifat Salbiyah (bagian 1)

Kharidatul Bahiyyah (Baris 17-24) ١٧] ثم اعلمن بأن هذا العالما – أي ما سوى الله العلي العالما] [17] Ketahuilah bahwa alam adalah yang selain Allah. Dia Maha Tinggi dan Maha Mengetahui ١٨] من غير شك حادث مفتقر – لأنه قام به التغير] [18] Tidak diragukan bahwa alam ini ada dalam waktu Read more…

id_IDIndonesian