Pengantar Aqidah

Apa itu Aqidah dan pentingnya peranan Aqidah

Aqidah adalah ikatan atau simpul yang ada dalam hati yang menjadi pijakan seseorang berfikir dan bertindak. Maka Aqidah adalah sangat penting bagi kita tujuan ilmu ini adalah:
1. Untuk mengenal Allah, karena Allah adalah Dzat yang kita sembah, agar kita dapat merasakan indahnya beribadah dan menyembah kepada Allah.
1. Agar kita kuat menghadapi ujian hidup di akhit zaman ini.
2. Untuk menghadapi ajaran atau faham yang menyimpang dari ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah.
Adanya golongan ekstrimis / radikal adalah disebabkan karena kekeliruan dalam memahami Aqidah, sehingga mempertentangkan antara negara dan agama.

Perkara dalam Aqidah tidak banyak.

Dalam pelajaran Aqidah kita akan mengetahui perkara apa saja yang termasuk dalam Aqidah Islam agar kita benar diakui Allah sebagai orang Islam. Perkara yang termasuk Aqidah sebenarnya tidak banyak dan tidak susah, sehingga jika kita berlajar intensif selama 4 atau 5 jam saja akan selesai. Asalkan kita bersungguh-sungguh dan fokus dalam belajar Aqidah.

Bangunan Agama seperti Piramid

Aqidah adalah asas dari agama. Jika bangunan agama diumpamakan seperti piramida, maka yang paling bawah sebagai asasnya adalah Aqidah. Diatasnya adalah fikih, dan paling atas adalah Tasawuf (lihat tulisan-tulisan disini). Maka jika Aqidah ini rapuh maka bangunan apapun yang dibangung diatasnya akan mudah roboh dan hancur.
Jika kita ingin sholat, ingin zakat dan ibadah lain (setelah kita mengetahui ilmu fikihnya) Aqidah kita mesti benar, agar ibadah kita diterima.
Akhlak juga mesti terbangun di atas Aqidah yang kokoh dan Fikih yang kemas. Dengan mengenal Aqidah, kita akan sadar bahwa diri kita hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Sebagai hamba kita mesti taat kepada Allah, dan kita melihat orang lain, kita lihat sebagai sesama hamba, sesama makhluk, yang mesti saling berkasih sayang. Orang yang benar Aqidahnya tentulah berakhlak baik, karena tidak akan sombong, apalagi merasa menjadi tuan yang lebih tinggi dari orang lain. Inilah point yang penting dari aqidah. Aqidah akan mempengaruhi akhlak, pandangan hidup kita, cara kita bernegara dan sebagainya.

Mengapa Kitab Aqidatul Awwam

Banyak Kitab Kitab tentang Aqidah yang ditulis oleh Ulama. Ada Kitab dari KH Hasyim Asy’ari, dari Habib Abdullah bin Alawi Al Haddah. Kitab yang dipilih ini adalah Kitab Aqidatul Awwam. Kitab ini berupa Nazhom yang ringkas yang sesuai untuk diajarkan kepada orang awam atau pemula. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Ahmad Al Marzuqi, seorang Ulama dari Mesir yang kemudian Hijrah ke Mekkah, kisah penulisan Kitab Aqidatul Awwam dapat dilihat disini. Beliau hidup sekitar antara 100 dan 150 tahun yang lalu. Banyak Ulama Indonesia yang belajar langsung kepadanya dan terus membawanya ke Indonesia.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian